Skip to content
Home » ପୁରଷା ସୁକତା ଏବଂ ବାଇବଲ

ପୁରଷା ସୁକତା ଏବଂ ବାଇବଲ

ପଦ ୨ – ପୁରୁଷ ଅମରତାର ପ୍ରଭୁ

  • by

ଆମେମାନେ ପୁରୁଷସୁକ୍ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା | ତା’ପରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲୁ ଯେ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁ ସତସଙ୍ଗ (ଯୀଶୁ… Read More »ପଦ ୨ – ପୁରୁଷ ଅମରତାର ପ୍ରଭୁ