Skip to content
Home » ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମକର ରାଶି |

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମକର ରାଶି |

  • by

ମକର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ଅଟେ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିର ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନରେ ସଫଳତା ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ।

କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର କ’ଣ ଥିଲା?

ମକର ରାଶି ଏକ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଛେଳିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଗଠନ କରେ। ଛେଳି-ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା?

ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଥିଲା?

ସାବଧାନ! ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ମିଳାଉ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ … ସେହିପରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେବଶ କରେଇବ ।

ଆମେ କନ୍ୟାରାଶି ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଜଣେ ମହାନ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ମରଣାତ୍ମକ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଠନ କରେ। ଆମେ ଏହି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଧାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ।

ମକର ରାଶି ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଯାହା ଏହି ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ କାରଣ ଏହା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଫଳାଫଳ – ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ – ମୁକ୍ତିଦାତା ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦେଖୁ। ଏହି ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏକମେନଢ଼ ମେଣ୍ଢା (ମେଷ) ସହ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଙ୍କେତ ମାଛ (କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ) ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଏକ ଛେଳିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ସିଦ୍ଧତାରେ ରହିଥିବା ସର୍ବଦା ମକର ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିରେ, ମକର ରାଶି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଲାଭ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ରାଶିଫଳରେ ମକର ରାଶି ନୁହଁନ୍ତି, ମକର ରାଶିର ତାରାଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମକର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ

ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ମକର ରାଶି ଗଠନ କରୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଛବିରେ ଛେଳି-ମାଛ ପରି କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ଛେଳି ଏବଂ ମାଛ ପ୍ରାଣୀକୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରେ?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.jpg
ମକର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ

ଛେଳି ଏବଂ ମାଛ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଡିତ ନୁହଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନବ ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ବୁଝାଏ। ମିସରର ଡେଣ୍ଡେରା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ରାଶି, 2000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା, ଛେଳି-ମାଛ ମକର ରାଶିର ଚିତ୍ର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତାକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି|

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-3.jpg
ମକର ରାଶି ସହ ଡେଣ୍ଡେରା ରାଶି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତାକାର ମଧ୍ୟରେ

ଏହାର ଅର୍ଥ ମକର ରାଶିର ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛେଳି-ମାଛର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆସି ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛେଳି-ମାଛର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା। ତା’ପରେ ଆଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଗଣ ଏହି ଧାରଣାକୁ ତାରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ମୃତି ସହାୟତା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ମକର ରାଶିର ପ୍ରତିଛବି ଗଠନ କଲେ। ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଛେଳି-ମାଛକୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଈ ଏଥିରେ ଜଡିତ କାହାଣୀ କହିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଶିର ମୂଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ’।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଥିଲା?

ମକର ରାଶି

ମକର ରାଶିର ଚିତ୍ରରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁରହିଥିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ ଶରୀର ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବାମ ପଟେ ଉଠିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ମନେହୁଏ। ଏଥିରେ ଛେଳି ମରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ନରମ, ବଙ୍କା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ।

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-3.jpg
 ମକର ରାଶି ଛେଳି ମରେଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଜୀବନ୍ତ ରହେ

ମାନବ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଛେଳି (ଏବଂ ମେଣ୍ଢା) ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଆଦମ / ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆବେଲ ତାଙ୍କ ପଲରୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା। ଅବ୍ରହାମ ଏକ ମେଣ୍ଢା(ପୁରୁଷ ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା) ଅର୍ପଣ କରି କୈଳାଶ ପରି ଏକ ପର୍ବତ ଗଠନ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଳି ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି, ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପାଇଁ ଏକ ମେଷଶାବକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆମକୁ ତୁଳାର ଆଧିନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣା ବଳିଦାନରେ, ଆମ ପାଇଁ ସେହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେଲେ।

ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମକର ରାଶିର ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର କରି ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ବଳି ହେବାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ|

ମକର ରାଶି ମାଛ

କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ଲାଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ? ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି – ଚାଇନିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦଦେଖିବା। ଚାଇନାର ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ / ଫେବୃଆରୀ (ମକର ରାଶିର ସମୟ) ରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯାହା ଚାଇନିଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାନ୍ତି। ଏହାର କେତେକ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଅଛି।

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-3.jpg
ଚାଇନିଜ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ କାର୍ଡ
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-1.jpg
ଚାଇନାର ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-1.jpg
ଚାଇନାର ନୂଆ ବର୍ଷ – ମାଛଗୁଡ଼ିକ

ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ସମସତେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିବାଦନ ସମୟରେ ମାଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ମାଛ ଜୀବନ, ​​ପ୍ରଚୁରତା ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।

ସେହିଭଳି, ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିରେ, ମାଛମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର-ଅଧିକାଂଶ – ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚୁରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ​|

ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ମାଛମାନଙ୍କର ସମାନ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାଦେଲେ

ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସର୍ବପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଗୋଟିଏ ଟଣାଜାଲ ସଦୃଶ।

ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଲୋକେ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ପୁଣି ବସି ଭଲଯାକ ଖାଳୋଇରେ ଏକାଠି କରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ।

ମାଥିଉ 13:47-48

ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି କହିଲେ:

ସେ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ସମୁଦ୍ରରେ ଭଉଁରିଜାଲ ପକାଉଥିବା ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ।

ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି।

ମାଥିଉ 4:18-19

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାଛର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନୁହେଁ?

ମକର ରାଶିଫଳ

ରାଶିଫଳ ଗ୍ରୀକ୍ ‘ହୋରୋ’ (ଘଣ୍ଟା) ରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମକର ରାଶି ‘ହୋରୋ’ କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ମକର ରାଶି ଦୁଇଭାଗବିଶିଷ୍ଟ (ଛେଳି ଏବଂ ମାଛ), ମକର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଭାଗବିଶିଷ୍ଟ: ବଳିଦାନର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଜନସମୁଦାୟର ସମୟ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ହୋରୋକୁ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ।

ପୁଣି, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ।

ଆଉ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକା; ବାଞ୍ଛା କଲି; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଁ ତାହା ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ । ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ।

ଲୂକ 22:14-16, 20

ଏହା ମକର ରାଶି ଛେଳିର ‘ସମୟ’ ଅଟେ। ନିସ୍ତାରପର୍ବର ଯାତ୍ରା 1500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକରେ ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାରପର୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ପାଇଁ ଢଳାଯିବ । ମୋଶାଙ୍କ ନିସ୍ତାରପର୍ବ ପରି … ମକର ରାଶି ଛେଳି ପରି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେହି ସମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ – ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ନେଇଥାଏ।

ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ତେ ମେଘ, ତହିଁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଓ ହସ୍ତରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଦାଆ। ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ବାହାରି ସେହି ମେଘାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାଆ ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ, କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିପକ୍ଵ ହୋଇଅଛି। ତହୁଁ ସେହି ମେଘାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାନ୍ତେ ସେଥିର ଶସ୍ୟ କଟାଗଲା।

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:14-16

ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୁଗ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏହା ସମୟ ଅଟେ। ଛେଳି ଏବଂ ମାଛର ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟ ପରସ୍ପରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଶିରେ ମକର ରାଶି ଚିହ୍ନିତ କରେ।

ଆପଣଙ୍କ ମକର ପଠନ

ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିର ମକର ରାଶିଫଳ ଜାତକ ଭାବେ ଏହିପରି ପାଠ କରିପାରିବା

ମକର ରାଶି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନରେ  ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କରୁଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଏହାର ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହୁଁ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ। ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା କିମ୍ବା ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ଏହି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଶାରୀରିକ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମୌଳିକ ଆତ୍ମିକ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।

ବୋଧହୁଏ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା  ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର  ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସର୍ବଶେଷରେ, ଯଦି ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ  ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ବଳୀଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ ଯାହା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିକୁ ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ କୁହନ୍ତୁ।

ରାଶି ମାଧ୍ୟମରେ ମକର ରାଶିରେ ଗଭୀରତା

 ମକର ରାଶି ଛେଳିରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବଳିଦାନର ଚିତ୍ର ଦେଖୁ। ମକର ରାଶିରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ବାସ କରନ୍ତି, ମକର ମାଛ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତକ – କୁମ୍ଭ – ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନଦୀ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।

ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ଏଠାରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ।

ମକର ରାଶିର ଲିଖିତ କାହାଣୀକୁ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *