Skip to content
Home » ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମେଷ ରାସି |

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମେଷ ରାସି |

  • by

ମେଷ, ପ୍ରାଚୀନ ରାଶି କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଜୟରୁ ଆମ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରି ଏହି ଭାଗକୁ ସମାପ୍ତ କରେ । ମେଷ ଏକ ମେଷ ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ମସ୍ତକ ଉଚ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରେ । ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ, ଶୁଭଫଳ, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଥିଲା?

ସାବଧାନ! ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ମିଳାଉ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ … ସେହିପରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେବଶ କରାଇବ ।

ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତକର କୁମାରୀ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆମେ ମେଷ ସହିତ ଜାରି ରଖୁ । ତାରାମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଧୁନିକ ରାଶିଫଳରେ ଏକ ମେଷ ନୁହଁନ୍ତି, ତଥାପି ମେଷ ରାଶି ତାରକାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ।

ତାରାଗୁଡ଼ିକରେ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ମେଷ

ମେଷ ଗଠନ କରୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହି ଫଟୋରେ ଆପଣ ଏକ ମେଷ ସଦୃଶ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି?

ଆକାଶରେ ମେଷ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ

ଏପରିକି ମେଷ ରାଶିର ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖା ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମେଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଆଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜୀବନ୍ତ ମେଷ କିପରି ଭାବିପାରିଲେ?

 ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ସହ ମେଷ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ

କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ମାନବ ଇତିହାସର ଅତୀତକୁ ଆମକୁ ନିଏ । ମିସରର ପ୍ରାଚୀନ ଡେଣ୍ଡେରା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ରାଶି ମେଷକୁ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତାକାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାଚୀନ ମିସରର ଡେଣ୍ଡେରା ମନ୍ଦିର ରାଶିରେ ମେଷ

ଏଠାରେ ମେଷ ରାଶିର ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି

ମେଷ ରାଶି ଜ୍ୟୋତିଷ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଛବି
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମେଷ ରାଶିର ଛବି

ପୂର୍ବ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପରି, ଜୀବନ୍ତ ମେଷର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖାଯାଇ ନ ଥିଲା । ବରଂ, ଏକ ମେଷର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା । ଆଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ ।

ରାମର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଥିଲା?

ଆପଣ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ଅଟେ?

ମେଷର ମୂଳ ଅର୍ଥ ।

ମକର ରାଶିରେ ଛେଳି-ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟ-ଲାଞ୍ଜ ବଞ୍ଚିପାରେ । କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଫିତା ତଥାପି ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିଲା । ତଥାପି ଶାରୀରିକ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ରହିଛି । ଆମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉ! ତଥାପି ଆମେ ଶାରୀରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁ । ମେଷ, ଯାହାର ଆଗ ଗୋଡ ମୀନ ରାଶି ଫିତାକୁ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଏହା କିପରି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ । ସେହି ଛେଳି (ମକର ରାଶି) ସହ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା । ବାଇବେଲ ଏହାକୁ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ:

ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ; ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୂଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା । ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ । ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପ୍ରାଚୀନ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରାସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିଅଛ, ପୁଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ କୂଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ; ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ । ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି, ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ । 12ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ହଁ, ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନୋପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର । ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ, ଆମେନ୍, ପୁଣି, ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ।

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:6-14

ମେଷ – ମେଷଶାବକ ଜୀବତ!

ମାନବ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ମେଷଶାବକ ଯଦିଓ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ । ନିହତ ମେଷଶାବକ କିଏ ଥିଲେ? ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ

ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହିନେଇଯାଆନ୍ତି ।

ଯୋହନ 1:29

ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁ‌ତ୍‌ଥିତ ହେଲେ। ଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ । ମେଷଶାବକ ଜୀବତ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି- ଯେପରି ମେଷ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ପରେ ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଯୋହନ ଦେଖିଲେ:

ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରିବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ, ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ । 

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7:9-10

ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ମୀନରାଶିର ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକିତ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଫିତା ଛିଡି ଯାଇଛି । ମେଷ ରାଶି ମୀନରାଶିର ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିଥିବା ଫିତା ଛିଡି ଯାଇଛି । ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ ମେଷ ରାଶିଫଳ

‘ରାଶିଫଳ’ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ‘ହୋରୋ’ (ଘଣ୍ଟା) ରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବାଇବେଲ ଅନେକ ଶୁଭ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଆମେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ର୍ ମୀନ ‘ହୋରୋ’ ପାଠ କରି ଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ରାଶିଫଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ – ସ୍କୋପସ୍ (σκοπός) – ମେଷ ପଠନୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ । ସ୍କୋପସ୍ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ବିଚାର କରିବା ଅଟେ । ମେଷ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ମେଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଵୟଂ ମେଷକୁ ବିଚାର କରୁ ।

ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର; ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ; 6ସେ ଈଶ୍ୱରରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ; ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି, ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ, ପୁଣି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ।

ଫିଲିପ୍ପୀୟ 2:3-11

ଏଠାରେ କୌଣସି ହୋରୋ ନାହିଁ ଯାହା ମେଷକୁ ସୀମିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ମେଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୌରବ ଦେଇ ଗତି କରିସାରିଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ (କିମ୍ବା ରୂପରେ) ଦେଖୁ । ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେବକ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କୁମାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅବତରଣକୁ ‘ମାନବ ସମାନତା’ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ । ଏବଂ ମକର ରାଶି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କଲା । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିରଖି ପାରି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଆଧିକାରି ଏବଂ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ମେଷ ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ଏକକକୁ ତୁଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି । ସେ ସେବକ ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର କାହାଣୀର ଧନୁ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ବିଚାରରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ପଠନ

ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଉପାୟରେ ମେଷ ରାଶିଫଳ ପଠନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା:

ମେଷ ରାଶି ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ସକାଳର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସେ । ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ଜୀବନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି । ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କମ୍ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଛାଡିବାକୁ କିମ୍ବା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କର ଚରମ ନିୟତି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ ମେଷରେ ଏପରି କରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବେ । କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମକର ରାଶି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇ, ଆପଣ ମେଷ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇବ? କେବଳ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଥ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବ ।

କିପରି ଜାରିରଖିବେ? ମେଷରେ ଜୀବନର ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏହା ପୁଣି କହିବି: ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ! ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ । ମେଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ  ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଏବଂ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ମେଷରେ ରକ୍ଷା କରିବ । ପରିଶେଷରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଠିକ୍, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ – ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ – ସେପରି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ।

ମେଷଶାବକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ତେଣୁ ମେଷ ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ (ମେଷଶାବକ) ର ବିଜୟର ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉପହାର କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି?

ଅନ୍ତିମ ଭାଗ, ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର କାହାଣୀର ଅଧ୍ୟାୟ 9-12, ମେଷ ଫେରିବା ପରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ – ଯେପରି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ । ମେଷଶାବକଙ୍କ ସେହି ଦର୍ଶନରେ ଏହା ଘୋଷିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଦେଖିଲେ:

ପୁଣି, ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ,

ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:16

ରାଶି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଗଭୀରତା

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିରେ ଏହା ବୃଷ ରାଶିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ଏଠାରେ ଶିଖନ୍ତୁ । କନ୍ୟା ସହ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପଢନ୍ତୁ।

କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମେଷର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *