Skip to content
Home » ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ଆଗାମୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜା: ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାମିତ

  • by

ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ରାଜା ଭେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ । ଯଦିଓ ଭେନା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଭ୍ରଷ୍ଟଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ଏତେ ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତହେଲେ ଯେ ସେ… Read More »ଆଗାମୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜା: ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାମିତ

ଶାଖାର ଚିହ୍ନ: ଭାଟ୍ ସାବିତ୍ରୀରେ ସ୍ଥିର ବାନିଆନ୍ ପରି

  • by

ଭାଟ୍-ବୃକ୍ଷ, ବରଗଚ୍ଛ କିମ୍ବା ବାନିଆନ୍ ଗଛ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା  ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଭଗବାନ ଯମ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ… Read More »ଶାଖାର ଚିହ୍ନ: ଭାଟ୍ ସାବିତ୍ରୀରେ ସ୍ଥିର ବାନିଆନ୍ ପରି