Skip to content
Home » ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ସାତ ସଂଖ୍ୟା

ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ସାତ ସଂଖ୍ୟା

ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ: ‘ସାତ’ ଚକ୍ରରେ

  • by

ପବିତ୍ର ସାତ ସାତ ଏକ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ  | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସାତଟି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛି: ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ, ଯମୁନା, ସିନ୍ଦୂ,… Read More »ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ: ‘ସାତ’ ଚକ୍ରରେ