Skip to content
Home » ବିଜୟ ପ୍ରବେଶ

ବିଜୟ ପ୍ରବେଶ

ଯୀଶୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା ମୃତମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହରରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି

  • by

ସାତଟି ପବିତ୍ର ସହର (ସପ୍ତ ପୁରୀ) ମଧ୍ୟରୁ ବନାରସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସହର । ଯେପରିକି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ (ଯେଉଁଠାରେ ବରୁଣ ଏବଂ ଅସ୍ସୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଳିତ ହୁଏ),… Read More »ଯୀଶୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା ମୃତମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହରରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି