Skip to content
Home » ପ୍ରଥା ସ୍ନାନା ମନ୍ତ୍ର

ପ୍ରଥା ସ୍ନାନା ମନ୍ତ୍ର

ବଳିଦାନର ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଆବଶ୍ୟକତା

  • by

ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ସୁବିଜ୍ଞ ଓ ୠଷିଗଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମ ଓ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ… Read More »ବଳିଦାନର ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଆବଶ୍ୟକତା