Skip to content
Home » ତୁଲା ରାଶି

ତୁଲା ରାଶି

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ଲିବ୍ରା ରାସି |

  • by

ତୁଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ  ‘ତଉଲିବା ମାନକ’ ଅଟେ । ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ତୁଳାର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ… Read More »ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ଲିବ୍ରା ରାସି |