Skip to content
Home » ଚାରୋଟି ମୃତ୍ତିକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଚାରୋଟି ମୃତ୍ତିକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ? ପଦ୍ମ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଯୋଡା ମାଛରେ ଗୁନା ଚିତ୍ର

  • by

ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି | ପଦ୍ମଗଛର ପତ୍ରର ଏକ ନିଆରା ଗଠନ… Read More »ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ? ପଦ୍ମ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଯୋଡା ମାଛରେ ଗୁନା ଚିତ୍ର