Skip to content
Home » ଓମ୍

ଓମ୍

ଶରୀରରେ ଓଁ – ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି

  • by

ପବିତ୍ର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ଵାରା  ଚରମ ବାସ୍ତବତା (ବ୍ରହ୍ମ)କୁ ବୁଝି ହୁଏ । ବାକ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ସୂଚନା ଅଟେ  ।… Read More »ଶରୀରରେ ଓଁ – ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି