Skip to content
Home » ଆନନ୍ଦ

ଆନନ୍ଦ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁସନ୍ଧାନର ମାୟା

  • by

ମାୟା ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ‘ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ’ ଏଣୁ ଏହା ‘ଭ୍ରମ’ ଅଟେ । ଅନେକ ସାଧୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମାୟାର ଭ୍ରମକୁ ଜୋର ଦେଇ… Read More »ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁସନ୍ଧାନର ମାୟା