Skip to content
Home » ଅନୁତାପ |

ଅନୁତାପ |

ସ୍ୱାମୀ ଯୋହନ: ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି

  • by

ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ (ୟେସୁ ସତସଙ୍ଗ) ଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ । ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ (ବଳ୍‍ରାମା) ଥିଲେ। ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଳିତ… Read More »ସ୍ୱାମୀ ଯୋହନ: ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି