Skip to content
Home » Rg ବେଦରେ ପୁରୁସା

Rg ବେଦରେ ପୁରୁସା

ପୁରଷସୁକ୍ତାକୁ ବିଚାର କରି – ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ

  • by

ବୋଧହୁଏ  ୠଗ୍ ବେଦ (କିମ୍ବା ରିଗ୍ ବେଦ) ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରସସୁକ୍ତା (ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତମ) ଅଟେ | ଏହା ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 90 ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥାଏ… Read More »ପୁରଷସୁକ୍ତାକୁ ବିଚାର କରି – ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ