Skip to content
Home » bhagavad gita

bhagavad gita

କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରି: ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିବା ‘ଅଭିଷିକ୍ତ’ ଶାସକ

  • by

ଭଗବତ୍ ଗୀତା ମହାଭାରତ ଉପନ୍ୟାସର ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୀତା (ଗୀତ) ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ – ରାଜ ପରିବାରର ଦୁଇ କୁଳ ମଧ୍ୟରେ… Read More »କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରି: ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିବା ‘ଅଭିଷିକ୍ତ’ ଶାସକ