Skip to content
Home » ସୁସମାଚାର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ମେଲା

ସୁସମାଚାର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ମେଲା

କୁମ୍ଭମେଳା ଉତ୍ସବ: ପାପର ଖରାପ ଖବର ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଚତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ

  • by

ମାନବ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜନସମାବେଶ ଭାରତରେ ହୁଏ ଓ ଏହି ଜନସମାବେସ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ | 55 ଦିନିଆ କୁମ୍ଭମେଳା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା… Read More »କୁମ୍ଭମେଳା ଉତ୍ସବ: ପାପର ଖରାପ ଖବର ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଚତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ