Skip to content
Home » ସାମୁଦ୍ରା ମଥାନ ଏଡିଟ୍ ଦିନ 6: ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର - ଯୀଶୁଙ୍କ ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ | ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ସାମୁଦ୍ରା ମଥାନ ଏଡିଟ୍ ଦିନ 6: ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର – ଯୀଶୁଙ୍କ ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ | ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ଷଷ୍ଠଦିନ: ଯୀଶୁଙ୍କର ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର- ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ

  • by

ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ (ଶିବଙ୍କର ମହାରାତ୍ରୀ) ଏହି ଉତ୍ସବ ଫାଲଗୁଣର (ଫେବୃଆରୀ / ମାର୍ଚ୍ଚ) 13 ତମ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ଏହି ପର୍ବଟି ଅନ୍ୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ… Read More »ଷଷ୍ଠଦିନ: ଯୀଶୁଙ୍କର ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର- ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ