Skip to content
Home » ସପ୍ତାହ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସଂପାଦନ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ବେଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଳନୀ: କାହିଁକି? ? ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ସପ୍ତାହ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସଂପାଦନ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ବେଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଳନୀ: କାହିଁକି? ? ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଏବ୍ରିୟ ବେଦଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ?

  • by

ଆମେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଙ୍କ ବିବରଣ ଓ  ଏବ୍ରିୟ ବେଦରେ ନୋହଙ୍କ ବିବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏହି ସମାନତାଗୁଡ଼ିକ ଜଳପ୍ଲାବନର ବିବରଣରୁ ବ୍ୟତିତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟକୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ।… Read More »ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଏବ୍ରିୟ ବେଦଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ?