Home » ଯୀଶୁ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କଲେ

ଯୀଶୁ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କଲେ

ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ହୋଲିକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଶୟତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

  • by

ହୋଲି ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ହୋଲିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କେତେକ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବ – ନିସ୍ତାରପର୍ବ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁଭବ… Read More »ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ହୋଲିକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଶୟତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ