Skip to content
Home » ମିଥୁନ ଅର୍ଥ

ମିଥୁନ ଅର୍ଥ

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମିଥୁନ ରସି |

  • by

ମିଥୁନ ଯାଆଁଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟିନଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ (କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ) ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆଁଳା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଗଠନ କରେ । ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର… Read More »ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ମିଥୁନ ରସି |