Skip to content
Home » ମନୁ ଏବଂ ନେହା

ମନୁ ଏବଂ ନେହା

ମାନବଜାତି କିପରି ଅଗ୍ରସର ହେଲା – ମନୁ (ନୋହ) ଙ୍କ ବିବରଣରୁ ଶିକ୍ଷା

  • by

ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ମାନବ ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିଲୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କରାଇ… Read More »ମାନବଜାତି କିପରି ଅଗ୍ରସର ହେଲା – ମନୁ (ନୋହ) ଙ୍କ ବିବରଣରୁ ଶିକ୍ଷା