Skip to content
Home » ଭକ୍ତ

ଭକ୍ତ

ଭକ୍ତି କିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ?

  • by

ଭକ୍ତି (भक्ति) ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ “ସଂଲଗ୍ନ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଉପାସନା ପାଇଁ ଅନୁରକ୍ତ ଅଟେ । ଏହା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ… Read More »ଭକ୍ତି କିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ?