Skip to content
Home » ବ ish ଷ୍ଣବ ସ୍କର୍ପିଓ ଏଡିଟ୍

ବ ish ଷ୍ଣବ ସ୍କର୍ପିଓ ଏଡିଟ୍

ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ବିଛା ରାସି |

  • by

ବିଛା, ଯାହାକୁ ବିଛାରାଶି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜକୁ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବିଛାର ପ୍ରତିଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ବିଛା ଛୋଟ ଛୋଟ (ଡିକାନ୍ସ) ଓଫିୟୁକସ୍,… Read More »ପ୍ରାଚୀନ ରାଶିର ତୁମର ବିଛା ରାସି |