Skip to content
Home » ବେଦ ପୁସ୍ତକାମରେ ଭଗବାନ

ବେଦ ପୁସ୍ତକାମରେ ଭଗବାନ

ପୁରୁଷଙ୍କର ବଳିଦାନ: ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ପତି

  • by

ପଦ 3 ଓ ୪  ପରେ ପୁରୁଷସୁକ୍ତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଷଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ | 6 ଓ 7 ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି | (ସଂସ୍କୃତ… Read More »ପୁରୁଷଙ୍କର ବଳିଦାନ: ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ପତି

ପଦ ୨ – ପୁରୁଷ ଅମରତାର ପ୍ରଭୁ

  • by

ଆମେମାନେ ପୁରୁଷସୁକ୍ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା | ତା’ପରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲୁ ଯେ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁ ସତସଙ୍ଗ (ଯୀଶୁ… Read More »ପଦ ୨ – ପୁରୁଷ ଅମରତାର ପ୍ରଭୁ