Skip to content
Home » ବାଇବଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ

ବାଇବଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ

ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଶିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଆଜି କିପରି ଶ୍ରୀ ମୋଶାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ

  • by

ଯେବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ  ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ  ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ | ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସେ… Read More »ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଶିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଆଜି କିପରି ଶ୍ରୀ ମୋଶାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ