Skip to content
Home » ପାପ କ’ଣ

ପାପ କ’ଣ

ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ (ଭାଗ 2) … ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହରାଇବା

  • by

ଆମେମାନେ ଶେଷଥର ଦେଖିଥିଲୁ  ଯେ କିପରି ବେଦ ପୁସ୍ତକମ୍ (ବାଇବଲ) ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରତିଛବିରୁ  ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ନିର୍ମିତ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଅର୍କସ ଓଫ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅର୍ତ୍, କରପ୍ଟେଡ଼… Read More »ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ (ଭାଗ 2) … ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହରାଇବା