Skip to content
Home » ପର୍ବତରେ ଉପଦେଶ

ପର୍ବତରେ ଉପଦେଶ

ଗୁରୁ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ: ଅଧିକାର ସହ ଅହିଂସାର ଶିକ୍ଷା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା

  • by

ସଂସ୍କୃତରେ ଗୁରୁ (गुरु) ର ଅର୍ଥ ‘ଗୁ’ (ଅନ୍ଧକାର) ଏବଂ ‘ରୁ’ (ଆଲୋକ) । ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞତାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ ।… Read More »ଗୁରୁ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ: ଅଧିକାର ସହ ଅହିଂସାର ଶିକ୍ଷା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା