Skip to content
Home » ଜଲନ୍ଦର

ଜଲନ୍ଦର

କିପରି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ସୁସମାଚାର କାହାଣୀରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଅଛି?

  • by

ତୁଳସୀ ବିବାହ ପର୍ବ ତୁଳସୀ ଗଛର ରୂପରେ ପ୍ରେମର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶାଲିଗ୍ରାମ (ବିଷ୍ଣୁ) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ତୁଳସୀ ବିବାହ, ବିବାହ, ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦ… Read More »କିପରି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ସୁସମାଚାର କାହାଣୀରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଅଛି?