Skip to content
Home » ଆମେ କାହିଁକି ତମାସରେ ଅଛୁ?

ଆମେ କାହିଁକି ତମାସରେ ଅଛୁ?

କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ … ମଧ୍ୟ-ପୃଥିବୀର ଓର୍କସ୍ ପରି

  • by

ଆମର ପୂର୍ବ ଆର୍ଟିକାଲରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଇବଲ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ – ଯେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀରେ ନିର୍ମିତ । କିନ୍ତୁ ବେଦ ପୁସ୍ତକମ୍ (ବାଇବଲ) ଏହି… Read More »କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ … ମଧ୍ୟ-ପୃଥିବୀର ଓର୍କସ୍ ପରି