Skip to content
Home » ଆଦି ଏବଂ ପୁରସାସୁକଟା

ଆଦି ଏବଂ ପୁରସାସୁକଟା

ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ- ମୋକ୍ଷାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା

  • by

ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ କିପରି ମାନବଜାତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତିରୁ ଖସିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ (ବେଦ ପୁସ୍ତକମ୍) ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ଈଶ୍ଵର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ  ।… Read More »ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ- ମୋକ୍ଷାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା